Ai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong doanh nghiệp

Hỏi:

Bạn tôi vì có vốn kinh doanh hạn hẹp nên hỏi mượn mặt tiền căn nhà tôi đang ở để làm trụ sở thành lập công ty và tôi cũng đồng ý. Vậy khi không may bạn tôi làm ăn bị đổ vỡ, nợ nần hay phạm pháp tôi có phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật hay không?

Trả lời:  Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005.

Theo quy định  của pháp luật, những người sau sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bao gồm: chủ sở hữu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, khi bạn cho mượn nhà để người khác đăng ký là địa chỉ trụ sở chính của công ty, bạn không phải chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của công ty này trước pháp luật, trừ trường hợp bạn thuộc một trong số nhóm người nêu trên.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777