Các công văn, chỉ thị và văn bản

By 29/11/2013TIN TỨC

Công văn số 6638/2008/CV-EVN-KTDT

Công văn số 6638/2008/CV-EVN-KTDT

Công văn số 5422/2007/CV-BTC-DT

Công văn số 5422/2007/CV-BTC-DT

Công văn số 1784/2007/CV-BXD-VP

Công văn số 1784/2007/CV-BXD-VP

Công văn số 1600/2006/CV-BXD-VP

Công văn số 1600/2006/CV-BXD-VP

Định mức dự toán công trình

Phần xây dựng kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP

Công văn số 1243/2008/CV-BCT-NL

V/v hướng dẫn điều chỉnh DT công trình XDCB chuyên ngành điện theo TT số 03/2008/TT-BXD

Công văn số 737/2008/CV-BXD-VP

V/v: Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Những nội dung cơ bản của Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

Kèm theo Văn bản công bố số: 734/BXD-VP ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng

Công văn số 660/2008/CV-EVN-KTDT

V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình XDCB chuyên ngành điện theo Thông tư 03/2008/TT-BXD.

Công văn số 564/2008/CV-BXD-KTTC

V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.

Công văn số 546/2008/CV-TTg-KTN

V/v điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng

Chỉ thị số 190/2008/CT-BXD-KTTC

V/v: Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư XD

Chỉ thị số 164/2008/CT-TTg

V/v điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói

Công văn số 2507/2007/CV-BXD-VP

V/v: Công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình

Văn bản công bố chỉ số giá xây dựng

Số 1601/D-VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

Văn bản công bố phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng

Số 1599/BXD-VP ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng

Công văn số 534/2007/CV-TTg

V/v cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc

Công văn số 210/1999/CV-BTC

Về việc đính chính thông tư số 106/1999/TT-BTC

Chỉ thị số 13/2006/CT-BXD

Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân

Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD

Về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng

Chỉ thị số 06/2006/CT-BCN

Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng

Công văn số 2200/2005/CV-BXD-KSTK

V/v: Hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình.

Công văn số 3822/2004/CV-BTC

V/v: Đính chính Thông tư số 120/2003/TT-BTC

Công văn số 3033-BKH-QLĐT

V/v chấn chỉnh thực hiện Quy chế Đấu thầu

Công văn số 2761/2004/CV-BCT/DNNN

V/v thuế suất thuế GTGT đối với xây dựng, lắp đặt

Chỉ thị số 11/1998/CT-TTg

Về việc thực hiện Nghị định số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ và cải tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài

Công văn số 6081/1999/CV-BTC

Về việc thực hiện quy chế đấu thầu