Các công văn của Tóa án nhân dân tối cao

By 16/11/2013TIN TỨC


Công văn số 430/1994-VP – Về việc thi hành Nghị định số 53-CP ngày 28/06/1994 của Chính Phủ

Công văn số 235/2007-TANDTC-VP – Về việc thực hiện chỉ thị số 16/2007/CT-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ


Công văn số 225/2005-KHXX – V/v hiệu lực của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP


Công văn số 187/2006-KHXX – V/v: miễn thi hành án đối với khoản tiền phạt trong vụ án hình sự


Công văn số 175/2002-KHXX -Về việc thực hiện chỉ thị số 19/2002/CT-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ


Công văn số 173/2002-KHXX-Về việc áp dụng pháp luật khi xét xử tội hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13 tuổi


Công văn số 162/2002-KHXX -Về việc áp dụng hình phạt tiền


Công văn số 148/2002-KHXX – Về việc hướng dẫn áp dụng điều 46, 47 của Bộ luật hình sự


Công văn số 144/2009/TANDTC-KHXX -V/v xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia


Công văn số 140/2003-KHXX – Về việc thi hành mục 3 phần III Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP


Công văn số 140/1998-KHXX – Về việc hướng dẫn áp dụng điều 109 của Bộ luật hình sự


Công văn số 133/1991-NCPL – Hướng dẫn đường lối đối xử với người trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương


Công văn số 105/2009/TANDTC-KHXX – Về việc thi hành khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội


Công văn số 105/2003-KHXX – Về việc áp dụng điều 248 của Bộ luật hình sự


Công văn số 99/2009-TANDTC-KHXX – V/v thi hành một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật


Công văn số 97/2003-KHXX – V/v xác định tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân”


Công văn số 93/2000-KHXX -Về việc thẩm quyền xét xử của Tòa án liên quan đến việc thi hành điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999


Công văn số 81/2002-TANDTC – Về việc giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ


Công văn số 73/1995-TK – Về đường lối xét xử loại tội phạm tình dục trẻ em


Công văn số 59/1997-KHXX -Về việc áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự


Công văn số 53/1999-KHXX – Về việc hướng dẫn áp dụng điều 181 của Bộ luật hình sự


Công văn số 48/1989-VP – Về việc xét xử hành vi cắt phá đường dây thông tin liên lạc


Công văn số 41/2001-KHXX – Về việc hướng dẫn áp dụng các điều 61, 62 của Bộ luật hình sự và các điều 231, 232 của Bộ luật hình sự


Công văn số 40/1991-NCPL – Hướng dẫn việc xét xử tội làm tiền giả


Công văn số 34/2000-KHXX – Về việc áp dụng điểm C mục 3 Nghị quyết số 32 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự


Công văn số 24/1999-KHXX – Về việc giải đáp, bổ sung một số vấn đề về áp dụng pháp luật


Công văn số 16/1999-KHXX – Về một số vấn đề hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng


Công văn số 10/2000-KHXX – Về việc thi hành mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự


Công văn số 09/1995-KHXX – Thông báo kết luận của liên ngành về một số hướng dẫn truy cứu trách nhiệm đối với một số loại tội phạm


Công văn số 03/1987-TANDTC – Hướng dẫn về Điều 109 Bộ luật hình sự


Công văn số 02/1990/CT-TANDTC-Về việc xét xử nghiêm đối với hành vi cắt phá dây điện