Các nghị định của Chính Phủ

By 16/11/2013TIN TỨC


Nghị Định Số 64/2011/NĐ-CP

Nghị định này áp dụng đối với cơquan, tổ chức có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh, cá nhân bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (gọi chung là người bịbắt buộc chữa bệnh) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Bộ luật Hình sự,Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án hình sự.

Nghị Định Số 10/2012/NĐ-CP
Nghị định này áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội bị Tòa án quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (trong Nghị định này gọi là người được giáo dục), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.

Nghị Định Số 09/2012/NĐ-CP
Nghị định này quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người phải chấp hành án phạt trục xuất, người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù đang trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú để chờ làm thủ tục xuất cảnh (trong Nghị định này gọi chung là người lưu trú).


Nghị Định Số 82/2011/NĐ-CP

Nghị định này quy định về thuốc tiêm và trang bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình, quy trình thực hiện việc tiêm thuốc; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; điều kiện bảo đảm cho thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với cán bộ tham gia thi hành án tử hình.


Nghị định số 126/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia


Nghị định số 103/2009/NĐ-CP

Ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng


Nghị định số 95/1989/NĐ-CP

Ban hành quy chế về chế độ cải tạo không giam giữ và cải tạo ở đơn vị kỷ luật của Quân đội


Nghị định số 90/2008/NĐ-CP

Về chống thư rác


Nghị định số 75/2007/NĐ-CP

Về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng


Nghị định số 74/2005/NĐ-CP

Về phòng, chống rửa tiền


Nghị định số 61/2000/NĐ-CP

Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo


Nghị định số 60/2000/NĐ-CP

Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ


Nghị định số 59/2000/NĐ-CP

Quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội


Nghị định số 54/2001/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất


Nghị định số 53/2001/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế


Nghị định số 47/1996/NĐ-CP

Về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ


Nghị định số 39/2009/NĐ-CP

Về vật liệu nổ công nghiệp


Nghị định số 36/2009/NĐ-CP

Về quản lý, sử dụng pháo


Nghị định số 30/2007/NĐ-CP

Về kinh doanh xổ số