Các Thông tư và Thông tư liên tịch

By 16/11/2013TIN TỨC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng

Thông Tư Liên Tịch Số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP
Thông tư này quy định về mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố vụ án hình sự; trao đổi thông tin về tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm

Nghị Định Số 19/2012/NĐ-CP
Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

Nghị Định Số 09/2012/NĐ-CP

Nghị định này quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người phải chấp hành án phạt trục xuất, người nước ngoài đã chấp hành xong án phạt tù đang trong thời gian lưu trú tại cơ sởlưu trú để chờ làm thủ tục xuất cảnh (trong Nghị định này gọi chung là người lưu trú).

Thông Tư Số 02/2012/TTLT – BCA-BQP-BGDĐT

Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự,chính sách và chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân. Bảo đảm các điều kiện thuận lợi để phạm nhân được học tập văn hóa, giáo dục pháp luật, được phổ biến thông tin thời sự, chính sách và được sinh hoạt, giải trí trong thời gian chấp hành án phạt tù nhằm giúp họ sớm thành người có ích cho xã hội.

Thông Tư Liên Tịch Số 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG

Thông tư này hướng dẫn về nguyên tắc, thủ tục thông báo, thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, tù chung thân và người nước ngoài phạm tội bị kết án tử hình (gọi chung là phạm nhân).

Thông Tư Liên Tịch Số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG

Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục thi hành án phạt trục xuất; giải quyết trường hợp người phải chấp hành án phạt trục xuất trốn hoặc bị bệnh hoặc chết trong thời gian chờ xuất cảnh; giải quyết việc cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt của người phải chấp hành án phạt trục xuất bị chết; kinh phí bảo đảm thi hành án phạt trục xuất.

Thông Tư Liên Tịch Số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC

Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNN-BTP-BCA
Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BYT
Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BTC
Hướng dẫn việc miễn, giảm thi hành án đối với khoản tiền phạt, án phí

Thông tinh liên tịch số 21/2004/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA
Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP
Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXII “Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA
Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của Bộ luật hình sự năm 1999

Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA
Hướng dẫn thi hành điều 7 Bộ luật hình sự nắm 1999 và mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 của Quốc hội

Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA
Hướng dẫn thi hành mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 của Quốc hội và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Thông tư liên tịch số 10/1996/TTLT-BNV-VKSNDTC-TANDTC
Hướng dẫn xử lý các hành vi đua xe trái phép

Thông tư số 05/1996/TT-BNV(C13) của Bộ nội vụ
Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/1996/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thông tin số 79/1989/TT-VKSND của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Hướng dẫn thực hiện pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự trong ngành kiểm sát