Các Văn Bản Hướng Dẫn Khác Về Lao Động

By 15/01/2014TIN TỨC

NGHỊ ĐỊNH 100/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Nghị Định Số 29/2012/NĐ-CP
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập giao quyền tự chủ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật viên chức, người đứngđầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức; quyết định tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển.

Nghị Định Số 27/2012/NĐ-CP
Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu viên chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian đang thi hành quyết định kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

Nghị Định Số 35/2012/NĐ-CP
Theo đó, nhóm đối tượng được điều chỉnh cụ thể tại Nghị định này bao gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Thông Tư Số 54/2012/TT-BTC
Theo đó, kinh phí NSNN thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp theo quy định của Luật NSNN và các VBPL khác có liên quan. Việc hỗ trợ đối với lao động nữ khu vực thành thị được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo và dạy nghề.

Công Văn Số 341/LĐTBXH-QLLĐNN
Theo đó, tổng chi phí của NLĐ khi đi làm việc: trong các ngành công nghiệp tại Đài Loan không vượt quá 4500 USD/người/hợp đồng 3 năm, trong đó tiền môi giới tối đa không quá 1500 USD; chi phí trước khi đi làm việc trong gia đình và chăm sóc sức khỏe tại Đài Loan không vượt quá 3800 USD và tiền môi giới không vượt quá 800 USD. Doanh nghiệp có thể thỏa thuận với NLĐ việc ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng nhưng mức tiền ký quỹ tối đa không được quá 1000 USD/người/hợp đồng 3 năm.

Thông Tư Số 113/2011/TT-BTC
Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc ghi giá chuyển nhượng thấp hơn bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định thì lấy theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

Thông Tư Số 33/2011/TT-BLĐTBXH
Hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày; trong tháng thời vụ, gấp rút gia công hàng XK theo đơn đặt hàng phải đảm bảo hàng tháng được nghỉ ít nhất 4 ngày. Nếu người lao động làm việc trong ngày từ 10h trở lên được bố trí nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc, ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường.

Công Văn Số 151/BXD-QLN
Theo Bộ Xây dựng, việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê chỉ thực hiện đối với nhà ở mà nhà nước đã phân phối cho cán bộ, công nhân viên trước ngày Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Thông Tư Liên Tịch 03/2012/TTLT-BLĐ-BYT-BCA Ngày 10-2
Ngày 10-2, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an bàn hành thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Công Văn Số 494/BHXH-BT
Theo đó, sẽ công khai tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng những đơn vị đang trốn đóng, nợ tiền đóng BHXH, BHYT số lượng lớn, kéo dài.

Thông Tư Liên Tịch Số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Kể từ ngày 20/02/2012, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (gọi là cơ sở lao động) không được sử dụng lao động nữ để làm việc ở những nơi có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển; nơi làm việc cheo leo nguy hiểm; nơi tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở; công việc nặng nhọc quá sức hay ngâm mình thường xuyên dưới nước.
Văn bản cũng nêu rõ danh mục 79 công việc mà cơ sở lao động không được sử dụng lao động nữ ở phụ lục đính kèm.

Thông Tư Liên Tịch Số 39/2011/TTLT-BYT-BTC
Người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, trong khi chưa có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người đó gây ra, khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

Thông Tư Số 29/2011/TT-BLĐTBXH
Thông tư này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề; nộp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.