Các Văn Bản Hướng Dẫn Luật Tố Tụng Hành Chính

By 15/01/2013TIN TỨC

Thông Tư Liên Tịch 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

hướng dẫn thi hành quy định của Luật tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Thông Tư Số 139/2011/TT-BTC

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Thông tư số 12/2010/TT-BTC) như sau:

Nghị Định 104/2011/NĐ-CP

Các hành vi không niêm yết giá bán lẻ hoặc niêm yết giá bán lẻ không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng, bán sai giá niêm yết do thương nhân đầu mối quy định sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Thông Tư Số 169/2011/TT-BTC

Hành vi lập chứng từ KT không đầy đủ các nội dung theo quy định; không đủ số liên; người ký chứng từ không đúng thẩm quyền; không lập hoặc lập hóa đơn bán hàng nhưng không giao cho khách hàng; Giả mạo, khai man chứng từ; Cố ý lập chứng từ nhiều lần; Lập sổ, ghi sổ KT không đầy đủ nội dung; giả mạo sổ, làm sai sót, hủy bỏ, hư hỏng sổ…mức phạt dao động từ 1,1 triệu đến 30 triệu đồng.

Nghị Định 34/2010/NĐ-CP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau đây gọi chung là Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính); Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bấm vào đây để Download văn bản …

Nghị Quyết 02/2011/NQ-HĐTP

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

Nghị Quyết 01/2011/NQ-HĐTP

Hướng dẫn thi hành một số quy định của NQ 56/2010/QH12