Cách thức mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung nhưng có chủ sở hữu chung vắng mặt

Hỏi: Hiện tôi đang sử dụng căn nhà là di sản thừa kế mà bốn chị em tôi cùng được hưởng từ khi ba mẹ chúng tôi mất cách đây 12 năm. Theo tôi được biết thì căn nhà này là tài sản chung của bốn chị em tôi. Nay, ba chị em tôi muốn bán nhà này để chia nhau nhưng cậu em út bỏ nhà đi mấy năm nay không có tin tức gì thì không biết phải xử lý sao đối với phần giá trị nhà mà em tôi được hưởng?

Trả lời: Căn cứ Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 có hướng hẫn về thời hiệu liên quan đến thừa kế, Nghị định 71/2010/NĐ-CP  ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng hẫn Luật Nhà ở.

Theo đó, do di sản thừa kế của chị em bạn được hưởng sau 10 năm kể từ thừa điểm thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do ba mẹ bạn để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế.

Khi các chị em bạn muốn bán căn nhà này thì thuộc trường hợp mua bán nhà ở thuộc sở hữu chung nhưng có chủ sở hữu chung vắng mặt. Vì vậy, căn cứ vào Điều 57 Nghị định 71/2010/NĐ-CP thì ngoài việc mua bán nhà này phải tuân thủ các quy định tại Điều 96 của Luật Nhà ở, chị em bạn còn phải thực hiện các quy định sau:

– Trường hợp không xác định được nơi cư trú của em trai út thì chị em bạn phải có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố người đó bị mất tích theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện bán nhà ở đó.

Căn cứ vào giá bán nhà ở ghi trong hoạt động mua bán nhà ở, chị em bạn có trách nhiệm gửi tiền bán nhà tương ứng với phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của em trai út bị tuyên bố mất tích vào ngân hàng thương mại nơi có nhà ở được bán; khi em trai út bị tuyên bố mất tích trở về và có yêu cầu thì ngân hàng đã nhận tiền gửi có trách nhiệm thanh toán lại cho họ cả tiền gốc và tiền lãi theo quy định về lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm người được tuyên bố mất tích nhận lại tiền.

– Trường hợp em trai út bị tuyên bố mất tích chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thì phần tiền đã gửi vào ngân hàng nêu tại khoản 2 Điều này được chia cho những người thừa kế hợp pháp của em trai út của bạn theo quy định của pháp luật về dân sự.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777