Cần có những điều kiện nào để có thể đăng ký thường trú tại TP. Hồ Chí Minh?

Hỏi: Tôi hiện đang sống ở Sài Gòn được hơn 3 năm. Cách đây mấy tháng vì chuẩn bị cưới vợ nên tôi mới đi làm KT3. Xin hỏi, liệu tôi đã đủ thời gian ở để được nhập khẩu vào Sài Gòn chưa?

Trả lời: Căn cứ Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung 2013 (LCT); Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật cư trú.

Trước đây, KT3 là một dạng đăng ký tạm trú dài hạn, từ đó công dân có thể tiến tới đăng ký thường trú. Tuy nhiên hiện nay KT3 được thay bằng sổ đăng ký tạm trú do Công an cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân. Theo đó, tại ĐIều 8 Nghị định 34/2014/NĐ-CP  thì công dân phải đáp ứng một trong các điều kiện sau mới được đăng ký thường trú ở thành phố trực thuộc trung ương như TP. Hồ Chí Minh.

“1. Công dân đang tạm trú nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương: 
a) Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương; 
b) Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 
Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó; 
c) Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú. 
2. Thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú. 
3. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an…”

Nên trong trường hợp của bạn, dù bạn đã ở TP. Hồ Chí Minh hơn 03 năm nhưng mới đăng ký tạm trú được vài tháng thì chưa thể đăng ký thường trú vào TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nếu bạn lấy vợ và gia đình vợ bạn có hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh thì bạn có thể xin nhập khẩu vào hộ khẩu gia đình vợ theo diện “chồng về ở với vợ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2o LCT.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777