Cấp mới giấy phép lao động

By 08/05/2014TIN TỨC

Theo quy định thì người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Do đó, trước tiên quý khách cần cung cấp những nội dung để làm công văn gửi lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và chờ ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; mặt khác để xác định xem trường hợp của quý khách có thuộc trường hợp không cần phải làm Giấy phép lao động (Work permit) hay không:

–   Thông tin về doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, địa chỉ,  điện thoại, số giấy phép kinh doanh/ mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

–   Vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, địa điểm, thời gian bắt đầu làm việc, thời gian kết thúc của người lao động nước ngoài;

–   Thông tin cá nhân của người lao động nước ngoài:

  • Các thông tin trên biopage của Passport;
  • Quá trình đào tạo (thể hiện năng lực chuyên môn);
  • Quá trình làm việc (thể hiện kinh nghiệm):

– Nơi làm việc

+ Nơi làm việc lần 1:

Vị trí công việc: ……………………………………………………………………..

Thời gian làm việc từ ngày: ……/……./……đến ngày: ……./……./…….

+ Nơi làm việc lần 2:……………………………………………….

+ Nơi làm việc lần: …………………………………………………………………

mau giay phep lao dong

Trong khi chờ đợi ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tình/thành phố  (trong vòng 30 ngày), quý khách cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 6)

– Lý lịch tư pháp: Trường hợp người lao động nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam: phải có Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh/thành phố cấp.

Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam: phải có lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe: được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (Nếu Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở Việt Nam phải thuộc các bệnh viện sau: Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh)

– Bằng cấp, kinh nghiệm (Văn bản xác do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận) liên quan đến vị trí tuyển dụng.

Các giấy tờ nói trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và phải được dịch thuật – công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– 04 ảnh mầu (kích thước 4 cm x 6 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

– 2 Bản sao hộ chiếu của người lao động nước ngoài.

– 2 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – nơi người lao động nước ngoài ứng tuyển.

– Một trong các giấy tờ sau đây:

– Hợp đồng lao động;

– Văn bản xác nhận của người sử dụng lao động;

– Quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài;

– Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài.

* PHÍ DỊCH VỤ – LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC:

  • Phí dịch vụ Giấy phép lao động: 5.000.000 đồng
  • Phí khám sức khỏe tại BV Vạn Hạnh: 1.500.000 đồng
  • Phí làm phiếu Lý lịch tư pháp: Thông thường (3 – 4 tuần): 1.500.000 đồng; làm nhanh (2 tuần): 3.500.000 đồng.
  • Phí hợp pháp hóa lãnh sự + dịch thuật: Theo chi phí phát sinh thực tế
  • Lệ phí nhà nước: 400.000 đồng (Giấy phép lao động) 200.000 đồng (phiếu Lý lịch tư pháp)

2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ

Contact chị Kiều