Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân khi sống ly thân

Hỏi: Đời sống gia đình tôi không còn hạnh phúc nhưng vì con cái nên tôi và vợ tôi quyết định sống ly thân. Nay chúng tôi thỏa thuận sẽ chia tài sản để sau này ly hôn đỡ phức tạp, tranh chấp. Vậy chúng tôi có thể làm thế không? Chúng tôi phải làm gì để rạch ròi chuyện tài sản chung?

Trả lời: Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (LHNGĐ) và Nghị định 70/2001/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành LHNGĐ.

Theo quy định tại Điều 29 LHNGĐ và Điều 6 Nghị định 70/2001/NĐ-CP thì vợ chồng bạn có thể thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, miễn là có lý do chính đáng và không có việc nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản.

Việc thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân được lập thành văn bản và ghi rõ các nội dung sau đây:

–  Lý do chia tài sản;

– Phần tài sản chia (bao gồm bất động sản, động sản, các quyền tài sản), trong đó cần mô tả rõ những tài sản được chia hoặc giá trị phần tài sản được chia;

Phần tài sản còn lại không chia, nếu có;

– Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung;

– Các nội dung khác, nếu có.

Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thỏa thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp vợ, chồng bạn không thỏa thuận được về việc chia tài sản chung, thì cả hai bên hoặc một bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777