Chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chị em với nhau

Hỏi: Tôi được Ủy ban nhân dân huyện giao 150m2 đất nông nghiệp để sử dụng từ năm 1995. Đến 2010 tôi làm giấy tay chuyển phần đất này cho chị tôi tiếp tục sử dụng, canh tác. Nay chị tôi làm thủ tục xin cấp “sổ đỏ” thì chị tôi có phải đóng tiền sử dụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất hay không?

Trả lời: Căn cứ Luật đất đai năm 2013, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012, Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Theo thông tin bạn cung cấp thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có quyết định giao đất cho bạn từ năm 1995. Đến nay, chính quyền không ra quyết định thu hồi đất thì chị bạn không phải nộp tiền sử dụng đất theo khoản 1 Điều 54 Luật Đất đai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi đất thì chị bạn phải nộp tiền sử dụng đất.

Hiện nay không áp dụng thuế chuyển quyền sử dụng đất nữa mà nội dung pháp luật này được quy định trong Luật thuế thu nhập cá nhân. Theo pháp luật hiện hành, cụ thể tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 65/2013, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa anh, chị em ruột với nhau thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 23/2013/NĐ-CP chị bạn cũng không phải nộp lệ phí trước bạ khi nhận chuyển nhượng.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777