Có thể chia di sản thừa kế theo pháp luật thành các phần không bằng nhau hay không?

Hỏi: Bố mẹ chúng tôi đều đã già cả và mới mất vào năm ngoái. Hai cụ có để lại cho các con một căn nhà. Hiện căn nhà trên do anh cả tôi đứng tên đại diện trên giấy tờ nhà đất. Cả bốn anh em chúng tôi đều không khá giả gì, anh cả muốn chia nhà làm bốn phần để mỗi người có một ít vốn làm ăn. Nếu chúng tôi muốn chia cho anh cả phần nhiều hơn thì có được không?

Trả lời: Theo Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS)

Điều 675 BLDS di sản của người chết được chia thừa kế theo pháp luật trong trường hợp người chết không để lại di chúc; có di chúc nhưng không hợp pháp; những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế; những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

Nếu gia đình bạn có di sản thuộc một trong các trường hợp trên thì di sản sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Theo đó, áp dụng quy định tại Điều 627, Điều 685 BLDS thì anh em bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất và di sản sẽ được chia đều cho bốn anh em. Nên, anh em bạn không thể thỏa thuận chia di sản cho anh cả của bạn phần nhiều hơn. Tuy nhiên, sau khi đã chia di sản thừa kế và khai nhận di sản xong, anh em bạn có thể thỏa thuận tặng cho hoặc nhượng lại phần giá trị tài sản của mình cho anh cả dưới hình thức là các giao dịch dân sự.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777