Có thể đứng tên trong hai sổ hộ khẩu được không?

Hỏi: Tôi đang có tên trong sổ hộ khẩu gia đình ở quê. Nay tôi mới mua được căn nhà trên thành phố và đã đủ điều kiện nhập khẩu ở thành phố. Vậy tôi có thể vừa giữ tên trong hộ khẩu gia đình ở dưới quê vừa làm sổ hộ khẩu mới đứng tên tôi ở trên thành phố được không?

Trả lời: Căn cứ Luật Cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 (LCT).

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ (Điều 18 LCT).

Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân (khoản 1 Điều 24 LCT).

Theo đó, tại điểm đ khoản 1 Điều 22 LCT quy định: người đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới sẽ bị xóa đăng ký thường trú; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.

Vì vậy bạn chỉ có thể đăng ký thường trú và có tên trong hộ khẩu tại một nơi duy nhất. Bạn đã có tên trong sổ hộ khẩu ở quê, nên muốn thay đổi chỗ ở hợp pháp là chuyển lên thành phố, nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú, làm sổ hộ khẩu mới đứng tên bạn như bạn muốn.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777