Công chứng hợp đồng có tiếng nước ngoài

Hỏi: Xin hỏi luật sư, tôi có làm một hợp đồng cho thuê nhà với người nước ngoài có hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng nước ngoài, thì hợp đồng này có được công chứng không?

Trả lời: Căn cứ Luật Công chứng năm 2006, Nghị định số 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực.

Theo Điều 10 Luật Công chứng thì “Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt”.

Nên đối với hợp đồng có hai thứ tiếng là Tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì phải tuân thủ quy định tại Điều 49 của Nghị định 75/2000 như sau:

   “1. Hợp đồng được lập đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, thì việc công chứng văn bản hợp đồng bằng tiếng Việt tuân theo quy định về công chứng hợp đồng. Riêng việc công chứng văn bản hợp đồng bằng tiếng nước ngoài, thì công chứng viên có thể không công chứng nội dung thoả thuận của các bên; điều này phải được ghi rõ trong lời chứng. Người yêu cầu công chứng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của văn bản hợp đồng bằng tiếng nước ngoài với văn bản hợp đồng bằng tiếng Việt.

   2. Hợp đồng chỉ được lập bằng tiếng nước ngoài, thì phải có bản dịch kèm theo; việc công chứng hợp đồng tuân theo quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.”

Riêng việc công chứng do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện để sử dụng ở nước ngoài thì văn bản công chứng có thể lập bằng ngôn ngữ khác, theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định 75/2000.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777