Công chứng viên nào được thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã công chứng trước đó?

Hỏi: Tôi đang có một hợp đồng được công chứng tại Văn phòng công chứng huyện tôi. Nếu trường hợp lúc tôi đến mà công chứng viên đã ký hợp đồng trước đó đi vắng thì công chứng viên khác trong văn phòng có được ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã ký của tôi không?

Trả lời: Luật Công chứng 2006.

Điều 44 Luật Công chứng 2006 quy định về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch như sau:

“Người thực hiện việc công chứng sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch phải là công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch”.

Như vậy, khi cần sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng thì các bên trong hợp đồng, giao dịch phải thực hiện ở tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng trước đó. Nếu tổ chức công chứng đó có nhiều công chứng viên thì bất kỳ công chứng viên nào cũng có quyền ký sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đó.

Trong trường hợp của bạn, nếu một công chứng viên đi vắng thì công chứng viên khác của văn phòng đó sẽ tiếp nhận và ký sửa đổi, bổ sung cho Hợp đồng, giao dịch của bạn.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777