Công văn của Tòa án nhân dân tối cao

By 18/11/2013TIN TỨC

Công văn số 785/1987/TANDTC-HS

Về việc xử lý các tội phạm gây thiệt hại cho các công trình, phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc, hệ thống tải điện, dẫn chất đốt

Công văn số 481/1992/NCPL

Về việc tạm giam và thi hành án phạt tù

Công văn số 328/1993/NCPL

Về việc rút quyết định truy tố

Công văn số 325/1996/CA

Hướng dẫn chuyển giao bản sao bản án và quyết định của Tòa án

Công văn số 242/2004/TANDTC-CV

Về công tác đấu tranh chống tham nhũng

Công văn số 240/1992/TK

Về việc hoãn phiên tòa

Công văn số 235/2007/TANDTC-VP

Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/2007/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 225/2005/KHXX

V/v hiệu lực của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP

Công văn số 222/2004/KHXX

Về việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Công văn số 187/2006/KHXX

V/v: miễn thi hành án đối với khoản tiền phạt trong vụ án hình sự

Công văn số 175/2002/KHXX

Về việc thực hiện Chỉ thị số 19/2002/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 174/2002/KHXX

Về việc giải quyết yêu cầu của bị can, bị cáo, người hại về giám định lại hoặc giám định bổ sung

Công văn số 173/2002/KHXX

Về việc áp dụng pháp luật khi xét xử tội hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13 tuổi

Công văn số 172/2002/KHXX

Về việc giải quyết đề nghị của Luật sư về xác định tuổi của người bị hại bằng giám định xương

Công văn số 169/1990/TANDTC

Về việc Tòa án phục vụ cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Công văn số 166/2001/KHXX

Về việc tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Công văn số 162/2002/KHXX

Về việc áp dụng hình phạt tiền

Công văn số 148/2002/KHXX

Về việc hướng dẫn áp dụng điều 46, 47 BLHS

Công văn số 144/2009/TANDTC-KHXX

V/v xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Công văn số 140/2003/KHXX

Về việc thi hành mục 3 phần III Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

Công văn số 140/1998/KHXX

Về việc hướng dẫn áp dụng Điều 109 Bộ luật hình sự

Công văn số 138/2003/KHXX

Về việc thi hành hình phạt tù, nhưng cho hưởng án treo của Tòa án nhân dân tối cao

Công văn số 133/1999/KHXX

Về việc một số vấn đề về công tác xét xử

Công văn số 133/1991/NCPL

Hướng dẫn đường lối xử lý đối với người trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương

Công văn số 130/2002/KHXX

Về việc trưng cầu giám định

Công văn số 128/2002/KHXX

Về việc tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Công văn số 127/2001/KHXX

Về việc khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can

Công văn số 121/2003/KHXX

Về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thương thiệt hại trong vụ án hình sự

Công văn số 117/2004/KHXX

V/v Triển khai thi hành BLTTHS năm 2003

Công văn số 106/2005/KHXX

Về việc trang phục của bị cáo tại phiên tòa xét xử án hình sự

Công văn số 105/2009/TANDTC-KHXX

Về việc thi hành khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội

Công văn số 105/2003/KHXX

Về việc áp dụng điều 248 Bộ luật hình sự

Công văn số 102/2004/KHXX

V/v giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Công văn số 99/2009/TANDTC-KHXX

V/v thi hành một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật

Công văn số 99/2003/KHXX

V/v hoãn chấp hành hình phạt tù

Công văn số 98/2009/TANDTC-KHXX

V/v triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án

Công văn số 98/2003/KHXX

Về việc giải quyết bồi thường thiệt hại theo Nghị quyết số 388/2009/NQ-UBTVQH11

Công văn số 98/1997/KHXX

Về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật

Công văn số 97/2003/KHXX

V/v xác định tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân”

Công văn số 96/2002/KHXX

Về việc hoãn chấp hành hình phạt tù

Công văn số 93/2000/KHXX

Về việc thẩm quyền xét xử của Tòa án liên quan đế việc thi hành điều 7 BLHS năm 1999

Công văn số 90/2000/KHXX

Về việc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

Công văn số 88/1990/NCPL

Về việc không tiếp tục áp dụng Thông tư liên ngành số 10/TTLN/1990

công văn số 82/2008/HĐTVĐX

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009

Công văn số 81/2002/TANDTC

Về việc giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ

Công văn số 72/2004/KHXX

Ngày 17/3/2003 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Công văn số 73/1999/KHXX

Về việc điều kiện giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và truy nã đối với bị cáo

Công văn số 73/1995/TK

Về đường lối xét xử loại tội phạm tình dục trẻ em

Công văn số 59/1997/KHXX

Về việc áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS

Công văn số 53/1999/KHXX

Về việc hướng dẫn áp dụng điều 181 BLHS

Công văn số 52/1999/KHXX

Về việc thực hiện một số quy định của BLTTHS đối với các bị cáo là người chưa thành niên

Công văn số 51/1997/KHXX

Hướng dẫn việc áp dụng hai biểu mẫu “Quyết định thi hành bản án hình sự”

Công văn số 48/VP

Về việc xét xử hành vi cắt phá đường dây thông tin liên lạc

Công văn số 42/1998/KHXX

Về việc người bị hại vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm

Công văn số 41/2004/KHXX

V/v uỷ thác thi hành án phạt tù

Công văn số 41/2001/KHXX

Về việc hướng dẫn áp dụng các điều 61, 62 BLHS và các điều 231, 232 BLTTHS

Công văn số 40/1991/NCPL

Hướng dẫn việc xét xử tội làm tiền giả

Công văn số 34/2000/KHXX

Về việc áp dụng điểm C mục 3 Nghị quyết số 32 của Quốc hội “Về việc thi hành BLHS”

Công văn số 38/1989/NCPL

Về việc ghi họ và tên Hội thẩm nhân dân trong quyết định đưa ra vụ án xét xử

Công văn số 37/1989/NCPL

Về việc thi hành án tử hình

Công văn số 35/2000/KHXX

Về việc thủ tục thi hành án phạt tù

Công văn số 34/2000/KHXX

Về việc áp dụng điểm C mục 3 Nghị quyết số 32 của Quốc hội “Về việc thi hành BLHS”

Công văn số 34/1997/KHXX

Về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu thi hành bản án hình sự

Công văn số 33/1996/KHXX

Hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể trong công tác xét xử và thi hành án phạt tù

Công văn số 28/1992/NCPL

Về việc Tòa án phục vụ cuộc đấu tranh chống sử dụng điện trái phép

Công văn số 27/1995/KHXX

Hướng dẫn thực hiện việc đặc xá năm 1995

Công văn số 24/2000/KHXX

Về việc ký một số loại quyết định trong quá trình giải quyết vụ án

Công văn số 24/1999/KHXX

Về việc giải đáp bổ sung một số vấn đề về áp dụng pháp luật

Công văn số 20/1994/NCPL

Trả lời một số vấn đề về tố tụng hình sự

Công văn số 16/1999/KHXX

Về một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng

Công văn số 13/1995/KHXX

Hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù

Công văn số 12/2000/KHXX

Về việc ra quyết định thi hành án phạt tù và truy nã người bị kết án phạt tù bỏ trốn

Công văn số 10/2000/KHXX

Về việc thi hành mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành BLHS

Công văn số 09/1995/KHXX

Thông báo kết luận của Liên ngành về một số hướng dẫn truy cứu trách nhiệm đối với một số loại tội phạm

Công văn số 08/1990/CT-TANDTC

Về đường lối xử lý một số tội phạm phục vụ chỉ thị 416-CT ngày 03/12/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường công tác điều tra, thanh tra, xử lý các việc tham nhũng và buôn lậu

Công văn số 05/1999/KHXX

Về việc xác định giá trị tài sản theo điều 136 và điều 159 BLHS

Công văn số 05/1996/KHXX

Về việc thực hiện các quy định về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo

Công văn số 04/2004/KHXX

V/v thi hành mục 4 Nghị quyết số 24/2003/QH11 của Quốc hội

Công văn số 03/1987/TANDTC

Hướng dẫn về Điều 109 Bộ luật hình sự

Công văn số 02/CT-TANDTC

Về việc xét xử nghiêm đối với các hình thức cắt phá dây điện