Category

Đăng ký khai sinh tại Việt Nam

Đăng ký lại việc sinh

By | Đăng ký khai sinh tại Việt Nam, Đăng ký lại khai sinh | No Comments

Nếu trước đây bạn đã đăng ký khai sinh tại tỉnh/thành phố của Việt Nam, hiện đang định cư tại nước ngoài mà bản chính giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì hãy đăng ký lại việc sinh thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh/thành phố đó. Hồ sơ đề nghị đăng ký lại việc sinh lập thành 01 bộ, gồm những giấy tờ sau đây: 1. Giấy tờ phải nộp: Tờ khai đăng ký lại việc sinh (Tờ khai theo mẫu TPHT-2012-TKDKLVS)). 2. Giấy tờ phải xuất trình:…

Read More

Đăng ký khai sinh mới

By | Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai sinh tại Việt Nam | No Comments

Đăng ký khai sinh là thủ tục hành chính đầu tiên khi 1 cá nhân khi được sinh ra. Trên cơ sở này thì tất cả các giấy tờ khác đều căn cứ vào khai sinh để định danh. Trẻ em sinh ra tại Việt Nam có: Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam. Cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sử dụng hộ chiếu nước ngoài)…

Read More

Trích lục khai sinh

By | Đăng ký khai sinh tại Việt Nam, Trích lục khai sinh | No Comments

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể thực hiện trích lục khai sinh tại thành phố Hồ Chí Minh trong các trường hợp sau: Khai sinh từ năm 1953 trở về trước đăng ký tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Khai sinh có yếu tố nước ngoài đã đăng ký tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Khai sinh của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh mà sổ bộ hiện nay vẫn còn do Phòng Tư pháp các quận, huyện tại thành…

Read More