Đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

Dân số Việt Nam hơn 90 triệu người, đây vừa là thị trường lao động trẻ, dồi dào còn vừa là thị trường tiêu thụ lớn. Ngày nay, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn Việt Nam là điểm đến lý tưởng. Chính vì vậy, ngày càng nhiều người nước ngoài và bà con Việt kiều về nước đầu tư, kinh doanh. Đầu tư, kinh doanh tại Việt nam theo một trong những hình thức dưới đây:

1. Đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán của các cơ quan, công ty phát hành;

2. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Hoặc thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế sau đây: Doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính khác theo quy định của pháp luật; Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi; Các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh

3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT. Theo đó, nhà đầu tư được ký kết hợp đồng BCC để hợp tác sản xuất phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm và các hình thức hợp tác kinh doanh khác. Đối tượng, nội dung hợp tác, thời hạn kinh doanh, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên, quan hệ hợp tác giữa các bên và tổ chức quản lý do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.

4. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Hoặc đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp. Theo đó, nhà đầu tư được góp vốn, mua cổ phần của các công ty, chi nhánh tại Việt Nam. Tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với một số lĩnh vực, ngành, nghề do Chính phủ quy định. Điều kiện sáp nhập, mua lại công ty, chi nhánh theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về cạnh tranh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Và các hình thức đầu tư trực tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Để thuận lợi trong bước đầu khi làm ăn tại Việt Nam, Hãng luật Đức Chánh xin vui lòng phục vụ quý khách đầu tư, kinh doanh tại Việt nam .

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn qua Email: luatsu@luatducchanh.vn hoặc Hotline: 0908.06.03.04. Website: luatducchanh.vn