Category

Đăng ký nhận nuôi con nuôi

Nhận nuôi con nuôi đích danh

By | Đăng ký nhận nuôi con nuôi | No Comments

Theo quy định của Luật nuôi con nuôi năm 2010 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều), người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. * Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, công dân Việt Nam được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây: – Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi; – Là…

Read More