Đầu tư nước ngoài

  1. Thế nào là nhà đầu tư nước ngoài

the-nao-la-nha-dau-nuoc-ngoai-1

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam thông qua 04 hình thức:

  1. Thành lập tổ chức kinh tế (Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh)
  2. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
  3. Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng PPP)
  4.  Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)

lien-he-luat-duc-chanh-thu-tuc-ket-hon-nguoi-nuoc-ngoai

Quý khách có nhu cầu tư vấn về các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài xin liên hệ:

Contact chị Thanh