Theo quy định mới nhất, từ năm 2016 việc đăng ký khai sinh cho trẻ có ít nhất một bên cha/mẹ là người nước ngoài thì được tiến hành tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh) nơi cha/mẹ có hộ khẩu thường trú. Nếu cha/mẹ đều là người nước ngoài thì đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi một trong hai bên có tạm trú tại Việt Nam.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp;
  • Giấy thỏa thuận của cha và mẹ đứa trẻ về việc chọn quốc tịch trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con. Văn bản này cần được thực hiện tại cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà cha mẹ chọn quốc tịch cho con;
  • Giấy Chứng nhận kết hôn của cha mẹ;
  • Giấy chứng minh nhân dân và Hộ chiếu;
  • Sổ hộ khẩu đối với công dân Việt Nam ở trong nước;
  • Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam).
  • Văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ nhân thân (trong trường hợp ủy quyền).

Thời gian tiến hành: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Thời gian này có thể có sự thay đổi do sự khác nhau về áp dụng pháp luật ở từng địa phương).

Ngoài dịch vụ làm Giấy phép lao động, DC Counsel còn cung cấp thêm các dịch vụ khác như: làm Thẻ tạm trú, Lý lịch tư pháp của người nước ngoài, hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ liên quan đến kết hôn với người nước ngoài, hỗ trợ Đăng ký đầu tư nước ngoài,…

2

 

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ:

Contact chị Hạnh