Hệ thống pháp luật Việt Nam khá phức tạp, nhiều văn bản pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau. Mặt khác, các quy định pháp luật cũng thường xuyên bị sửa đổi, bổ sung, thay thế. Là một tổ chức hành nghề luật sư, DC Counsel luôn mong muốn sẽ là nơi tư vấn pháp luật cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước một cách chuyên nghiệp cũng như lời tư vấn của chúng tôi được sử dụng theo cách hiệu quả nhất.

luat-su-tu-van

Hiện nay các hình thức tư vấn pháp luật mà DC Counsel cung cấp cho khách hàng bao gồm: