Luật sư của Công ty Luật TNHH DC Counsel tư vấn pháp luật, trả lời ý kiến pháp lý trong các chương trình: Ba phút cùng luật sư của Báo Dân Trí, Tin nóng 24h của Báo Tuổi Trẻ, Luật và cuộc sống Báo Pháp luật TP. HCM…

  1. Chương trình ba phút cùng luật sư của Báo điện tử Dân Trí
  2. Chương trình Tin nóng 24h của Báo Tuổi Trẻ
  3. Chương trình Luật và cuộc sống của Báo Pháp luật TP.HCM
  4. Các chương trình khác

thomas-charters-296769-unsplash