Dịch vụ khác dành cho Việt kiều

By 22/12/2013TIN TỨC

Trong các bộ thủ tục hành chính theo quy định pháp luật Việt Nam, thì có rất nhiều thủ tục về hộ tịch, quốc tịch, … dành cho Việt kiều.

* Ngoài các thủ tục hộ tịch như là: Đăng ký khai sinh; Đăng ký lại khai sinh; Trích lục khai sinh; Đăng ký kết hôn. Còn có các thủ tục sau:

– Việc đăng ký lại việc kết hôn;

– Việc khai sinh: Đăng ký khai sinh quá hạn; Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

–  Khai tử: Đăng ký khai tử; Đăng ký khai tử quá hạn; Đăng ký lại việc tử.

–  Cải chính việc tử: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.

–  Nuôi con nuôi: Đăng ký việc nuôi con nuôi (đích danh và không đích danh); Đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

–  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

–  Giám hộ: Đăng ký việc giám hộ; Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ.

–  Ghi chú hộ tịch: Ghi chú việc ly hôn; Ghi chú việc kết hôn; Ghi chú việc nuôi con nuôi; Ghi chú việc nhận cha, mẹ, con; Ghi chú khai sinh.

–  Cấp bản sao từ sổ hộ tịch

dang-ky-ho-tich

* Ngoài các thủ tục quốc tịch như: Xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc Việt Nam. Còn có các thủ tục hành chính sau:

– Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

– Thông báo có quốc tịch Việt Nam

– Nhập quốc tịch Việt Nam

– Thôi quốc tịch Việt Nam

– Trở lại quốc tịch Việt Nam

Đối với người Việt Nam đang sinh sống và cư trú trong nước thì việc đăng ký Hộ tịch và Quốc tịch là việc đơn giản nhưng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt Kiều) là không hề đơn giản. Với hoàn cảnh lịch sử của đất nước, đặc biệt là những người Việt Kiều sinh ra và lớn lên trước ngày 30/04/1975.

Hãng luật chúng tôi mở dịch vụ khác dành cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài như một phần dịch vụ hỗ trợ bà con Việt Kiều về nước đầu tư hoặc sinh sống tại quê hương.


2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Contact chị Hạnh