Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa

Hỏi: Tôi đang tiến hành một dự án nhà máy ở vùng ven nông thôn, tất cả đang trong giai đoạn mua lại đất của người dân địa phương khu vực đó. Có một số người biết được, chủ động muốn bán đất cho tôi nhưng đó là đất ruộng, trồng lúa và hoa màu xen canh. Không biết tôi có thể mua đất đó rồi chuyển mục đích sử dụng được không?

Trả lời: Căn cứ Luật đất đai năm 2013 (LĐĐ).

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 191 LĐĐ, theo đó tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng sử dụng đât trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Vì vậy, theo trường hợp của bạn không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nếu diện tích đất nông nghiệp đó không thuộc trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì bạn không thể mua rồi chuyển mục đích sử dụng được.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777