Giáo dục

Hãng luật Đức Chánh xin cung cấp một số dịch vụ liên quan đến việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa. Cũng như thành lập các trường mầm non, tiểu học, trung học, trung tâm và trung cấp tư thục trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC – BỒI DƯỠNG VĂN HÓA

 

Điều kiện thành lập:

1. Nhân sự:

a) Cán bộ quản lý:

– Giám đốc Trung tâm: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý. Tốt nghiệp Đại học theo chuyên môn Trung tâm đăng ký, có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành Giáo dục; Tuổi đời từ 25 tuổi đến dưới 65 tuổi, không phải là công chức, viên chức ( trừ trường hợp tổ chức đứng tên thành lập Trung tâm là trường học, cơ quan, đơn vị ); Nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm: 5 năm.

– Phó Giám đốc: có đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp Đại học – Cao đẳng theo chuyên môn Trung tâm đăng ký; Nhiệm kỳ Phó Giám đốc Trung tâm: 5 năm.

b) Giáo viên:

– Giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng đảm bảo tỷ lệ tối đa 30 học viên / giáo viên.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm – Cao đẳng Sư phạm theo chuyên môn Trung tâm giảng dạy.

Nếu tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng khác thì phải có Chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục ( Chứng chỉ sư phạm ).

c) Nhân viên:

– Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu phục vụ cho công tác hành chính, học vụ.

– Nhân viên kế toán có trình độ Trung cấp trở lên.

2. Cơ sở vật chất :

a) Hồ sơ pháp lý:

– Nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp.

– Hợp đồng thuê nhà, đất có công chứng, thời hạn thuê tối thiểu 2 năm ( Nếu thuê nhà của cơ quan, đơn vị, trường học phải có ý kiến của Công đoàn cơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trên).

b) Điều kiện phục vụ giảng dạy:

– Khu phòng học, phòng bộ môn: đảm bảo diện tích sử dụng một phòng học đạt 1,5m2/học viên với quy mô 200 học viên/ca học. Phòng học không nhỏ hơn 15m2; độ ánh sáng lớn hơn 300 Lux.

– Khu hành chính, văn phòng: Đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

– Có khu vệ sinh cho giáo viên và học viên, đảmbảo tối thiểu 60 học viên / 1 buồng vệ sinh.

– Có sân bãi để xe và phương án giữ xe.

– Môi trường sư phạm an ninh, an toàn.

c) Trang thiết bị:

– Trang bị đầy đủ bàn, ghế, bảng, đồ dùng dạy học thực hành phù hợp quy mô Trung tâm

– Mỗi Trung tâm phải có 1 máy vi tính nối mạng Internet đặt tại Văn phòng.

– Trung tâm dạy Tin học phải có phòng máy tính, tối thiểu 40 máy.

d) Phương án chữa cháy, cứu hộ:

– Có trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định;

– Có Biên bản kiểm tra PCCC;

– Xây dựng Phương án PCCC và thoát nạn, cứu người (Công an PCCC phê duyệt); Có Nội quy PCCC và danh sách Đội PCCC.

3. Chương trình:

a) Ngoại ngữ: Chương trình A-B-C của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tương đương được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tin học: Chương trình A-B và Kỹ thuật viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tương đương được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Bồi dưỡng văn hóa: Theo chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chương trình khác được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Hồ sơ thành lập Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học – Bồi dưỡng văn hoá:

1. Đơn theo mẫu

2. Đề án tổ chức và hoạt động

3. Kế hoạch giảng dạy

4. Hồ sơ cơ sở vật chất :

– Hợp đồng thuê mặt bằng;

– Danh mục trang thiết bị;

– Phương án phòng cháy chữa cháy được Công an PCCC phê duyệt.

5. Bảng dự kiến thu chi học phí: 

6. Hồ sơ nhân sự:

a) Hồ sơ Giám đốc, Phó Giám đốc:

– Đối với cá nhân đứng tên:

+ Lý lịch ( theo mẫu 8 trang)

+ Bản sao văn bằng

+ Xác nhận quá trình giảng dạy

+ Bản sao Chứng minh nhân dân

+ Bản sao Hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh

+ Phiếu khám sức khỏe

– Đối với tổ chức đứng tên: hồ sơ Giám đốc, Phó Giám đốc như trên, ngoài ra cần có thêm:

+ Văn bản đề cử Giám đốc, Phó Giám đốc của tổ chức đứng tên

+ Hợp đồng lao động giữa tổ chức và Giám đốc, Phó Giám đốc.

+ Cam kết cuả người được đề cử làm Giám đốc, Phó Giám đốc: làm hết nhiệm kỳ 5 năm.

b) Hồ sơ giáo viên:

– Danh sách giáo viên trích ngang

– Bản sao văn bằng.

– Cam kết giảng dạy.

c) Nhân viên:

– Danh sách trích ngang.

– Hồ sơ của nhân viên Kế toán: Lý lịch, các bản sao văn bằng, Hộ khẩu và Chứng minh nhân dân.

7. Phụ lục: Các văn bản khác có liên quan ( giấy đăng ký kinh doanh của công ty, doanh nghiệp; Quyết định thành lập đơn vị, cơ quan…).

8. Ghi chú:

– Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học – Bồi dưỡng văn hoá phải xây dựng Hồ sơ thành lập trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

– Hồ sơ thành lập phải được thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm trú đóng.

– Hồ sơ thành lập Trung tâm, Hồ sơ cá nhân của cán bộ, giáo viên, nhân viên phải được lưu tại Văn phòng Trung tâm.

 

* HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, PHỔ THÔNG, TRUNG TÂM, CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. Giấy đăng ký hoạt động

2. Đề án tổ chức và hoạt động

3. Hồ sơ pháp lý về cơ sở vật chất đặt trường học ( Trung tâm, Cơ sở )

4. Hồ sơ nhân sự

a) Hồ sơ Hiệu trưởng ( Giám đốc )

– Đối với người nước ngoài:

+ Giấy phép lao động ( Photo )

+ Hộ chiếu, vi sa ( Photo )

+ Văn bằng ( Photo )

– Đối với công dân Việt Nam:

+ Lý lịch 8 trang (có xác nhận của chính quyền).

+ Văn bằng ( photo )

+ Văn bản đề nghị của trường, trung tâm, cơ sở giáo dục nước ngoài

b) Danh sách giáo viên

5. Biên bản thẩm định

6. Phụ lục :

– Giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư hoặc Giấy Chứng nhận đầu tư của Ủy ban Nhân dân thành phố ;

– Văn bản chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chương trình, tài liệu giảng dạy được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Các giấy tờ liên quan khác

 

* THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC

Điều kiện thành lập trường:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Có mục tiêu, chương trình, kế hoạch, quy mô đào tạo phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của thành phố và khu vực.

3. Đủ điều kiện ban đầu về vốn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức ( cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp ) hoặc cá nhân xây dựng hồ sơ thành lập trường.

Hồ sơ thành lập trường:

1. Tờ trình thành lập trường (theo mẫu)

2. Luận chứng khả thi thành lập trường

2. Đề án tổ chức và hoạt động

3. Hồ sơ cơ sở vật chất:

– Hồ sơ pháp lý về nhà, đất nơi mở trường.

– Hợp đồng thuê mặt bằng có công chứng, thời hạn thuê tối thiểu 5 năm.

4. Hồ sơ Hiệu trưởng:

– Lý lịch.

– Bản sao văn bằng.

– Bản sao Hộ khẩu, chứng minh nhân dân

– Cam kết phục vụ.

Phụ lục:

1. Chương trình các ngành nghề đào tạo theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Cam kết trong vòng 5 năm xây dựng trường sở tương ứng quy mô phát triển của trường kèm hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường ( Nếu cơ sở vật chất chưa đầy đủ ).

3. Hồ sơ tài chính:

– Bản kê vốn pháp định đầu tư ban đầu ( có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ).

– Cam kết góp vốn của các thành viên sáng lập, các cổ đông.

– Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính.

4. Bảng liệt kê trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thí nghiệm, thực hành, thực tập cho từng ngành học ( Mẫu 10 ).

5. Hồ sơ nhân sự:

a) Hồ sơ Hội đồng quản trị ( dự kiến):

– Danh sách trích ngang Hội đồng quản trị. Thành phần Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch và các ủy viên ( từ 2 đến 5 người ).

– Lý lịch của Chủ tịch và các ủy viên.

– Bản sao văn bằng.

b) Hồ sơ Ban Giám hiệu ( dự kiến ) gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

– Danh sách trích ngang Ban Giám hiệu

– Lý lịch.

– Bản sao văn bằng.

– Cam kết phục vụ.

c) Hồ sơ giáo viên:

– Danh sách trích ngang giáo viên cơ hữu

– Danh sách giáo viên thỉnh giảng

– Lý lịch.

– Bản sao văn bằng.

– Cam kết tham gia giảng dạy.

6. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ( Căn cứ điều lệ trường, soạn thảo nội quy ).

7. Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy kèm văn bản liệt kê trang thiết bị phòng cháy chữa cháy.

8. Các văn bản khác có liên quan:

– Cam kết góp vốn xây dựng trường.

– Biên bản bầu người đại diện đứng tên thành lập trường.


2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ

Contact chị Thanh