Giấy chứng nhận đầu tư

Hỏi đáp luật đầu tư
Hỏi: Xin công ty DC Counsel tư vấn và trả lời cho câu hỏi giấy chứng nhận đầu tư là gì? Hồ sơ cần có để đăng ký làm giấy phép đầu tư cũng như những lưu ý nào khi thực hiện việc đăng ký theo pháp luật của nhà nước Việt Nam?

Công ty Luật TNHH DC Counsel xin trả lời như sau:
Đầu tiên bạn cần biết giấy chứng nhận đầu tư là điều kiện cần có để thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam. Đây là một văn bản thông tin về nhà đầu tư dự án tại Việt Nam. Một cá nhân hoặc tổ chức kinh tế, nhà đầu tư cần làm giấy phép đầu tư theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam.

Trường hợp nào cần xin giấy chứng nhận đầu tư?

giay-chung-nhan-dau-tu

Thời gian đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp dự án đầu tư nằm trong quyết định chủ trương đầu tư theo quy định, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được cấp giấy chứng nhận đầu tư sau 5 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trường hợp dự án nằm ngoài quyết định chủ trương của quy định nhà nước:

 • Nhà đầu tư cần nộp hồ sơ theo quy định của cơ quan đăng ký của nhà nước.
 • Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, nhà đầu tư sẽ được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Chú ý: Trong trường hợp bị từ chối nhà đầu tư sẽ được thông báo lý do bị từ chối bằng văn bản của cơ quan chức năng nơi đăng ký.

 

Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký giấy phép đầu tư gồm:

1. Thành lập tổ chức kinh tế(100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh).
2. Hợp đồng đầu tư theo đối tác công tư (Hợp đồng PPP).
3. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
4. Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh (Hợp đồng BCC).

 

Hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

1. Thành lập tổ chức kinh tế (100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh).
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Cần có:

 • Văn bản chứng minh năng lực kinh nghiệm.
 • Bản sao chứng thực hoặc bản sao của hợp pháp hóa lãnh sự hộ chiếu nhà đầu tư.
 •  Văn bản thỏa thuận việc thuê địa điểm hoặc các loại tài liệu khác dùng xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng nơi để thực hiện dự án đầu tư.
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính.

b) Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế
Cần có:

 •  Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự giấy phép thành lập và giấy tờ khác liên quan.
 •  Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Bản sao chứng nhận hoặc bản sao hợp pháp hóa lãnh sự hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư.
 •  Văn bản chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư.
 •  Văn bản thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác để xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng nơi để thực hiện sự án đầu tư.
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế.

2. Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh (Hợp đồng BCC).
Hợp đồng hợp tác trong kinh doanh (BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận và sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC bao gồm:
a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng, địa điểm giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án.
b) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên.
c) Mục tiêu kinh doanh và phạm vi hoạt động việc đầu tư kinh doanh.
d) Sửa đổi, chuyển nhượng chấm dứt hợp đồng.
e) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng.
f) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.
g) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đầu tư.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác trong kinh doanh (BBC), những bên tham gia hợp đồng thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
Có hai trường hợp dành cho nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
Bản sao chứng thực hoặc bản sao hợp pháp hóa lãnh sự hộ chiếu của nhà đầu tư.
b) Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế
Cần có:

 • Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự giấy phép thành lập và giấy tờ khác liên quan đến nhà đầu tư.
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế.
 • Bản sao chứng thực hoặc bản sao hợp pháp hóa lãnh sự hộ chiếu của người đại diện pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư.

4. Hợp đồng đầu tư theo đối tác công tư
Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng, nâng cấp, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp các dịch vụ thi công.

 

lien-he-luat-duc-chanh-thu-tuc-ket-hon-nguoi-nuoc-ngoai

Quý khách có nhu cầu xin giấy chứng nhận đầu tư xin vui lòng liên hệ:

Contact chị Thanh