Hình thức và điều kiện đối với hợp đồng thuê nhà ở thời hạn trên 06 tháng

Hỏi: Hợp đồng thuê nhà của tôi với chủ nhà sắp hết hạn và chuẩn bị ký hợp đồng mới. Chủ nhà trước đây đã chuyển đi, chủ nhà mới đồng ý tiếp tục cho tôi thuê nhà theo giấy tay đã ký với chủ nhà trước. Hợp đồng lần này tôi định ký với thời hạn ở 02 năm có thể tiếp tục làm giấy tay như trước không? Do chủ nhà hiện nay tôi không thân thiết lắm nên muốn ký hợp đồng cẩn thận, tránh điều phiền phức sau này, nhờ luật sư tư vấn.

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014 thì

“Hợp đồng về nhà ở do các bên thoả thuận và phải được lập thành văn bản”

Tuy nhiên Hợp đồng thuê nhà ở phải được thiết lập dựa trên mẫu Hợp đồng thuê nhà ở được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Chính vì vậy bạn cần tuân thủ về hình thức của Hợp đồng thuê nhà nếu không sẽ bị vi phạm về hình thức và có thể bị vô hiệu hợp đồng.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 28 Mục III trong Phụ lục đính kèm Nghị quyết 52/NQ-CP thì hợp đồng thuê nhà ở không cần phải công chứng như quy định bắt buộc trước đây.

Tuy nhiên công chứng hợp đồng thuê nhà ở vẫn đảm bảo giá trị pháp lý tốt hơn cho các bên nên cơ quan chức năng vẫn khuyến khích thực hiện, hạn chế tranh chấp xảy ra.

Trên đây là những tư vấn của Công ty Luật TNHH DC Counsel.

Thân ái chào bạn.


2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ

contact cty