Hình thức và điều kiện đối với hợp đồng thuê nhà ở thời hạn trên 06 tháng

Hỏi: Hợp đồng thuê nhà của tôi với chủ nhà sắp hết hạn và chuẩn bị ký hợp đồng mới. Chủ nhà trước đây đã chuyển đi, chủ nhà mới đồng ý tiếp tục cho tôi thuê nhà theo giấy tay đã ký với chủ nhà trước. Hợp đồng lần này tôi định ký với thời hạn ở 02 năm có thể tiếp tục làm giấy tay như trước không? Do chủ nhà hiện nay tôi không thân thiết lắm nên muốn ký hợp đồng cẩn thận, tránh điều phiền phức sau này, nhờ luật sư tư vấn.

Trả lời: Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005, Luật nhà ở 2005, Điều 63 Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.

Theo quy định tại Điều 492 Bộ luật dân sự thì hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tại khoản 3 Điều 92 Luật nhà ở quy định, hợp đồng về nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã đối với nhà ở tại nông thôn nơi có bất động sản.

Hợp đồng về cho thuê nhà ở phải thể hiện các nội dung sau đây:

a) Tên và địa chỉ của các bên;

b) Mô tả đặc điểm của nhà ở;

c) Giá và phương thức thanh toán nếu trong hợp đồng có thoả thuận về giá;

d) Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành (nếu có); thời hạn cho thuê; cho mượn, cho ở nhờ; uỷ quyền quản lý;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

e) Cam kết của các bên;

g) Các thỏa thuận khác;

h) Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng hoặc ký văn bản;

i) Chữ ký của các bên (nếu là tổ chức thì phải đóng dấu và ghi rõ chức vụ của người ký).

Do đó, với hợp đồng thuê nhà ở tiếp theo có thời hạn 02 năm thì bạn bắt buộc phải ký hợp đồng thuê nhà theo mẫu có sẵn và công chứng tại Văn phòng công chứng hoặc Phòng công chứng nơi có bất động sản.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777