Hợp thức hóa nhà đất

Hãng luật Đức Chánh nhận dịch vụ nhà đất trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Các dịch vụ cụ thể như sau:

–         Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

–        Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

–         Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

–         Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

–         Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

–         Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

–         Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

–         Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

–         Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu.

–         Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

–        Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

–          Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất thổ cư,…

–         Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

–         Xin giấy phép xây dựng

–         Làm giấy phép hoàn công nhà sai phép

–         Hợp thức hóa nhà đất xây sai phép, trái phép

–         Dịch vụ lập di chúc, thừa kế nhà đất

–         Dịch vụ mua bán, tặng cho nhà – đất

–         Hợp đồng ủy quyền về nhà đất

–         Tư vấn giải quyết tranh chấp đât đai – nhà cửa.

–         Các dịch vụ khác liên quan đến nhà đất.

2

Quý khách có nhu cần xin vui lòng liên hệ:

Contact anh Chánh