Khiếu nại tập thể có được không?

Hỏi:

Do không đồng ý với quyết định thu hồi đất của UBND quận nên chúng tôi đã khiếu nại. Tuy tất cả các hộ đều ký tên vào đơn nhưng UBND quận lại không nhận đơn khiếu nại và bảo chúng tôi về làm đơn riêng từng người thì khi đó mới nhận. Chúng tôi phải làm sao?

Trả lời:

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 8 Luật Khiếu nại năm 2011 (LKN).

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung bằng hình thức gửi đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại. Nếu trường hợp khiếu nại của mọi người không thuộc các trường hợp bị từ chối thụ lý giải quyết theo Điều 11 LKN thì việc cán bộ nhận đơn UBND không nhận đơn khiếu nại là không đúng pháp luật. Bạn có thể khiếu nại việc này lên Chủ tịch UBND quận nơi bạn đã nộp đơn thư kiếu nại về việc không thụ lý đơn của bộ phận tiếp nhận.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777