Category

Kinh nghiệm pháp lý

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

By | Kinh nghiệm pháp lý | No Comments

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Trong đó bao gồm: mã số dự án đầu tư; tên, địa chỉ nhà đầu tư; tên dự án đầu tư; địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; thời hạn hoạt động của dự án… Đây là một văn bản pháp lý quan trọng đối với những người tham gia hoạt động đầu tư. Vì là một dự án đầu tư cho nên khi thực hiện…

Read More

Trình tự thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

By | Kinh nghiệm pháp lý | No Comments

Hiện nay, trong nền kinh tế toàn cầu hóa cùng xu thế hội nhập, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào thị trường tiềm năng, đầy màu sắc và nhiều cơ hội ở Việt Nam, vì vậy nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng mạnh. Dưới đây là những thông tin cần thiết và cơ bản nhất về vấn đề này. Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, họ phải thực hiện theo hai bước cơ bản: (i)…

Read More