Luật sư giải quyết án hành chính

Trong xã hội hiện nay, ngày càng nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức khởi kiện cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án xem xét các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Mục đích của việc khởi kiện và giải quyết vụ án hành chính, một mặt bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đồng thời bảo vệ pháp chế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Khi một quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khởi kiện ra tòa thì người khởi kiện sẽ gặp nhiều khó khăn. Khởi kiện hành chính được hiểu theo nghĩa dân gian nhất là “ dân kiện quan” nên cơ hội thắng kiện của người khởi kiện rất khó.

luat-su-tham-gia-giai-quyet-an-hanh-chinh

Chính vì điều trên nên theo quy định tại Bộ luật tố tụng hành chính tại Điều 11 thì đương sự có thể tự mình hoặc nhờ Luật sư tham gia giải quyết án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đương sự thực hiện quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Luật sư tham gia giải quyết án hành chính với tư cách là người đại diện của đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 55 Luật tố tụng hành chính thì Luật sư tham gia giải quyết án hành chính có những quyền và nghĩa vụ sau:

– Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng;

– Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Tòa án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

– Tham gia phiên tòa hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

– Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Luật này;

– Tranh tụng tại phiên tòa…

Với kiến thức, kinh nghiệm mà Luật sư có được, cùng với quyền hạn mà pháp luật đã trao cho, là vũ khí để luật sư bào chữa bảo vệ thân chủ của mình cũng như bảo vệ công lý.


2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

contact cty