Category

Tranh chấp Lao động

giai-quyet-tranh-chap-lao-dong

Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

By | Tranh chấp Lao động | No Comments

Ngày nay, tranh chấp lao động diễn ra ngày càng phức tạp cả về số vụ việc cũng như tính chất của tranh chấp. Các tranh chấp đó chủ yếu là những tranh chấp về quyền lợi và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác về thực hiện hợp đồng lao động, Thoả ước tập thể và trong quá trình học nghề. Trong bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào thì việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ luôn là điều kiện cần…

Read More