Category

Mua nhà-đất tại Việt Nam

dich-vu-nha-dat-cho-ba-con-viet-kieu

Mua nhà – đất tại Việt Nam

By | Mua nhà-đất tại Việt Nam | No Comments

Theo quy định pháp luật hiện hành tại Điều 1 của Luật số 34/2009/QH12 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều) có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng đủ các điều kiện luật định. Thứ nhất, phải là những người thuộc nhóm đối tượng được quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 126 (đã được sửa đổi, bổ sung), bao gồm: (i) Người có quốc tịch Việt…

Read More