Nghị quyết tăng thẩm quyền cho Tòa án cấp huyện

By 18/11/2013TIN TỨC

Nghị quyết số 781/2009/NQ-UBTVQH12
Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của BLTTHS và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của BLTTDS cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết số 720/2008/NQ-UBTVQH12
Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của BLTTHS và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của BLTTDS cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết số 293A/2007/NQ-UBTVQU12
Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của BLTTHS và thầm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định tại điều 33 của BLTTDS cho các Tỏa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết số 1036/2006/NQ-UBTVQH11
Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 BLTTHS và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của BLTTDS cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11
Về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của BLTTDS cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết số 523/2004/NQ-UBTVQH11
Về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tòa án quân sự khu vực