Người lao động có thể tự mình đóng tiền doanh nghiệp nợ BHXH để chốt sổ BHXH không?

Hỏi: Công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội quận 1 thì khi tôi xin thôi việc, tôi có phải tự mình đóng phần tiền công ty còn nợ cho Bảo hiểm xã hội Quận để được chốt sổ không?

Trả lời: Bộ Luật lao động 2012 (BLLĐ), Luật Bảo hiểm xã hội 2006

Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 BLLĐ, khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp với công ty của bạn thì chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, công ty bạn có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà công ty bạn đã giữ lại của người lao động. Trường hợp công ty của bạn nợ BHXH và thật sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh thì có thể đóng trước tiền BHXH, BHTN, BHYT (và tiền lãi chậm đóng phát sinh) của bạn đến thời điểm bạn nghỉ việc theo hướng dẫn tại công văn 2055/BHXH-THU ngày 21/06/2013 của BHXH thành phố để chốt sổ cho bạn. Hiện nay chưa có quy định nào về việc người lao động có thể tự đóng tiền BHXH khi người sử dụng lao động nợ tiền cơ quan BHXH. Do đó, bạn không thể tự mình đóng phần tiền công ty bạn còn nợ cơ quan BHXH để chốt sổ. Bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Giám đốc để được giải quyết trước khi thôi việc.

Thân ái chào bạn.


2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ

Contact anh Chánh