Nhà tình nghĩa có được xem là tài sản chung khi ly hôn không?

Hỏi: Ba tôi là thương binh hạng 4/4. Xét do có hoàn cảnh khó khăn nên ba tôi được Nhà nước cấp cho một căn nhà tình nghĩa. Nay cuộc sống ba má tôi có nguy cơ tan vỡ. Vậy xin hỏi, khi ly hôn căn nhà này là tài sản riêng của ba tôi hay tài sản chung của hai vợ chồng?

Trả lời: Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Nghị định 70/2001/NĐ-CP và Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trong thời kỳ chung sống vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung và việc nhập tài sản chung đó phải được lập thành văn bản, có chữ ký của cả vợ và chồng. Văn bản đó có thể được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, pháp luật xác định rõ, đối với tài sản do Nhà nước cấp cho người có công với cách mạng như sau: trường hợp người có công với cách mạng được nhận tài sản trong thời kỳ hôn nhân khi họ còn sống thì tài sản đó được coi là tài sản riêng của người đó, trừ trường hợp họ đã nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Như vậy, nếu ba bạn được Nhà nước cấp căn nhà tình nghĩa và ba má bạn không có thỏa thuận bằng văn bản về việc nhập ngôi nhà này vào tài sản chung của vợ chồng thì ngôi nhà tình nghĩa này vẫn thuộc quyền sở hữu riêng của ba bạn.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777