Nhận cha, mẹ, con kết hợp khai sinh

Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con kết hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp thì Sở Tư pháp kết hợp giải quyết việc nhận cha, mẹ, con và đăng ký khai sinh. Cụ thể:

* Việc nhận cha, mẹ, con giữa:

– Công dân Việt Nam với người nước ngoài.

– Công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài.

– Người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam.

 

* Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có:

– Cha và mẹ là người nước ngoài, hiện đang cư trú tại Việt Nam.

– Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp người mẹ cư trú tại Việt Nam).

– Cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam.

– Cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam.

 

* Hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con kết hợp đăng ký khai sinh lập thành 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con, gồm:

+  Tờ khai đăng ký việc nhận con theo Mẫu TP HT-2012-TKCMC.1)

+ Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ theo Mẫu TP HT-2012-TKCMC.2 (dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự);

+ Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ theo Mẫu TP HT-2012-TKCMC.3 (dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ).

– Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu TPHT-2012-TKKS.1);

– Căn cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con (nếu có);

– Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), bản sao Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con;

– Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);

– Bản chính Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp hoặc giấy tờ thay thế Giấy chứng sinh (nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực).

– Giấy thỏa thuận của cha và mẹ đứa trẻ về việc chọn quốc tịch trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con. Giấy thỏa thuận về việc chọn quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó.

 

Với đội ngũ luật sư và nhân viên của mình, Hãng luật chúng tôi vui lòng phục vụ quý khách dịch vụ nhận cha, mẹ, con kết hợp đăng ký khai sinh tại Tp.Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn qua Email: luatsu@luatducchanh.vn hoặc Hotline: 0908.06.03.04. Website: luatducchanh.vn