Nhận tiền trợ cấp thai sản một lần hay nhiều lần?

Hỏi: Vợ tôi vừa đi làm lại được một tháng sau thời gian nghỉ sinh. Vợ tôi đã làm ở công ty hiện tại đến nay được 3 năm và tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội. Vừa rồi khi liên hệ với bên nhân sự để lấy tiền trợ cấp sinh con lần đầu thì họ nói sẽ trả cho vợ tôi theo từng đợt đến khi nhận đủ tiền. Xin hỏi, công ty làm vậy có đúng không? Vợ tôi không chịu nhận theo từng đợt mà muốn nhận một lần có được không?

Trả lời: Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Theo quy định tại Điều 28 LBHXH về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Và Điều 34 LBHXH về  trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.”

Do đó, nếu vợ bạn đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và được hưởng các chế độ thai sản thì theo Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội thì hoàn toàn được quyền trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. Nếu Công ty của vợ bạn bắt nhận tiền trợ cấp làm nhiều lần thì vợ bạn có thể khiếu nại lên tổ chức bảo vệ người lao động của công ty hoặc giám đốc công ty để làm rõ.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777