Quyền của chủ sở hữu đối với tên thương mại

Hỏi: Xin cho hỏi luật sư, tôi mới mở công ty và muốn mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, nhưng không biết một chủ doanh nghiệp như tôi có quyền sở gì đối với tên thương mại của mình không? Tôi lo lắng bị trùng tên với doanh nghiệp nước ngoài.

Trả lời: Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 (LSHTT), Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Thương mại năm 2006.

“Tên thương mại”   là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (khoản 21 Điều 4 LSHTT).

Theo đó, tên thương mại là đối tượng sở hữu công nghiệp, được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (ĐIều 76 LSHTT).

Chủ sở hữu Tên thương mại theo quy định tại Điều 123 LSHTT và các văn bản liên quan quy định, có các quyền sau:

– Quyền sử dụng tên thương mại vào mục đích kinh doanh bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh, thể hiện trên giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm hàng hoá bao bì và quảng  cáo.

– Quyền cho phép, ngăn cấm người khác sử dụng tên thương mại phù hợp với quy định của pháp luật.

– Quyền chuyển giao theo hợp đồng, thừa kế cho người khác với điều kiện việc chuyển giao phải được tiến hành cùng toàn bộ cơ sở và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

– Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được bảo hộ khi chủ sở hữu còn duy trì hoạt động với tên thương mại này.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777