Thành lập công ty có vốn nước ngoài

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Tại khoản 6 điều 3 của bộ luật đầu tư được định nghĩa như sau: doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài là doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện những hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp của Việt Nam nhưng do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định việc tổ chức kinh tế có 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế liên danh giữa những nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thành lập nên doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài theo các loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bên cạnh các quy định của pháp luật được áp dụng chung, phù hợp với các cam kết của quốc tế mà Việt Nam là thành viên và cũng nhằm mục đích thuận lợi cho công tác quản lý đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp và về đầu tư áp dụng cho riêng đối với đầu tư nước ngoài về lĩnh vực đầu tư có điều kiện, quy định của việc thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, về các thủ tục đầu tư, về đầu mục hồ sơ của dự án đầu tư và về địa điểm thực hiện các thủ tục đăng ký của doanh nghiệp.

Việt Nam đã trở thành một trong điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây. Việt Nam liên tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và khung khổ pháp luật; xây dựng hệ thống kết cầu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ. Chính phủ cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, coi khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng cấu thành của nền kinh tế.

Với mục đích hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc hoàn thiện thủ tục hành chính như thực hiện thủ tục đăng ký dự án đầu tư tại Việt Nam, để có thể nhanh chóng triển khai dự án đầu tư của mình. Hãng luật Đức Chánh sẵn lòng phục vụ quý khách trong việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty có vốn nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư Việt Nam và Luật Doanh nghiệp Việt Nam.


Trình tự, thủ tục đăng ký dự án đầu tư

trinh-tu-thanh-lap-cong-ty-von-nuoc-ngoai

1. Đăng ký chủ trương đầu tư: Trong một số trường hợp nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư với Quốc hội/Thủ tướng Chính phủ/Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:
 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

3. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.


Hồ sơ việc thành lập công ty có vốn nước ngoài cần cung cấp:

 

 1. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư;
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Văn bản thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế

 • Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư;
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư;
 • Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế;
 • Văn bản thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Lưu ý: Các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.


Quý khách có nhu cần thành lập công ty có vốn nước ngoài xin vui lòng liên hệ

:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.luatducchanh.vn

Email: luatsu@luatducchanh.vn

T: 08 66540777

M: 0917.55.52.53 (Ms Thiên Thanh)