Thành lập Văn phòng đại diện của công ty ngước ngoài tại Việt Nam

Hỏi:

Công ty tôi là công ty nước ngoài muốn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam thì làm thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này, thưa luật sư?

Trả lời: Căn cứ Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Nghị định 72/2006/N Đ-CP; Thông tư 11/2006/TT-BTM.

Theo đó, Sở Thương mại nơi Công ty nước ngoài muốn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 72/2006/N Đ-CP như sau:

“Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.”

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định  72/2006/N Đ-CP, bao gồm:

“Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.”

Lưu ý, các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ Văn phòng đại diện phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777