Category

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam

By | Thành lập văn phòng đại diện, TIN TỨC | No Comments

Quy trình thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam Căn cứ pháp lý:  Các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Luật Thương mại 2005; Nghị định 07/2016/NĐ-CP; Thông tư 11/2016/TT-BCT; Các văn bản pháp luật chuyên ngành. Để thực hiện thủ tục thành lập Văn phòng đại diện ở Việt Nam, nhà đầu tư cần: STT Nội dung Thời hạn luật định Thời hạn thực tế 1 Đáp ứng các điều kiện thành lập VPDD  0 0 2 Xin GP hoạt động cho VPDD  7 ngày 7 – 14 ngày   Thứ nhất, để…

Read More