Thay đổi tên công ty có cần nộp lệ phí trước bạ không?

Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần. Nay công ty có sự thay đổi về tên và bầu ra Giám đốc mới. Vậy cho hỏi khi đăng ký quyền sở hữu, công ty tôi có phải nộp lệ phí trước bạ nữa không (trước đây đã nộp rồi)?

Trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 1Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 124/2011/TT_BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2013.

        Theo đó, tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ.

         Trường hợp của bạn chỉ là sự thay đổi về tên công ty mà không có thay đổi về chủ sở hữu (không có sự thay đổi về thành viên sáng lập) thì khi đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo tên mới không phải nộp lệ phí trước bạ.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777