Thời hiệu khiếu nại về quyền sở hữu công nghiệp

Hỏi: Công ty tôi đang có một số bằng sáng chế về quyền sở hữu công nghiệp bị đơn vị khác vi phạm. Khi xảy ra vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, pháp luật có qui định gì về khoảng thời gian được quyền khiếu nại không?

Trả lời: Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 và Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. 

Theo đó, thời hiệu của việc khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ được quy định cụ thể như sau: 

  • Khiếu nại lần đầu: 90 ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.
  • Khiếu nại lần hai:  30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu (là 10 ngày) mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Thời gian có trở ngại khách quan khiến người khiếu nại không thể thực hiện được quyền khiếu nại không được tính vào thời hiệu khiếu nại.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777