Thông tư của Bộ công an

By 18/11/2013TIN TỨC

Thông tư số 45/2009/TT_BCA(C11)

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Thông tư số 44/2009/TT-BCA

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất, nhập cảnh của Công an nhân dân

Thông tư số 41/2009/TT-BCA(V19)

Bổ sung thông tư số 12/2004/2TT-BCa(V19) của Bộ trưởng Bộ công an hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Thông tư số 31/2009/TT-BCA(C11)

Quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các lạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư số 30/2007/TT_BCA(C11)

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 150/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự. an toàn xã hội

Thông tư số 27/2009/TT-BCA(C11)

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ

Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11)

Hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất xảnh, nhập xảnh của Công dân Việt Nam

Thông tư số 26/2007/TT-BCA

Hướng dẫn thi hành một số điều của quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính – Ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP

Thông tư số 23/2009/TT-BCA(V19)

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2003/NĐ-CP quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục và Nghị định số 125/2008/NĐ-CP

Thông tư số 23/2008/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Thông tư số 22/2007/TT-BCA

Hướng dẫn việc thông báo đến nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập của người có hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông

Thông tư số 22/2004/TT-BCA

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 163/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Thông tư số 18/2005/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Thông tư số 18/2004/TT-BCA(V19)

Hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra

Thông tư số 16/2009/TT-BCA(C11)

Quy định về việc tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô, xe máy chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư số 15/2009/TT-BCA(C11)

Quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư số 15/2006/TT-BCA(V24)

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 63/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Thông tư số 15/2003/TT-BCA(V19)

Hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân

Thông tư số 12/2009/TT-BCA(C11)

Quy định về việc tổ chức cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho lực lượng Công an nhân dân

Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19)

Hướng dẫn thi hành một số quyết đi6nh của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước

Thông tư số 11/2007/TT-BCA

Hướng dẫn thi hành một số điều của quy định về việc sử sụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ

Thông tư số 11/2005/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 51/1997/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 108/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Thông tư số 10/2003/TT_BCA(C11)

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Thông tư số 10/2002/TT-BCA(A11)

Hướng dẫn thi hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Thông tư số 10/199/TT-BCA

Hướng dẫn cấp giấy phép thông hành biên giới cho Công dân Việt Nam sang Lào

Thông tư số 09/2006/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 67/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân

Thông tư số 09/2005/TT-BCA

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

Thông tư số 09/2003/TT-BCA(X13)

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp quản lý trại giam

Thông tư số 09/2000/TT-BCA(A18)

Hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cãnh của Công dân Việt Nam

Thông tư số 08/2007/TT-BCA

Hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân

Thông tư số 08/2005/TT-BCA(C11)

Sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2003/TT-BCA(C11) của Bộ công an về hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn

Thông tư số 08/2003/TT-BCA

Hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư số 08/1998/TT-BCA

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của quy chế về trường giáo dưỡng – Ban hành kèm theo Nghị định số 33/1997/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư số 07/2001/TT-BCA(V19)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 14/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Thông tư số 07/1998/TT-BCA

Hướng dẫn thi hành một số quy định của quy chế về cơ sở giáo dục – Ban hành kèm theo Nghị định số 32/1997/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11)

Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư số 06/2008/TT_BCA(C11)

Hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân

Thông tư số 06/2007/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú

Thông tư số 06/2003/TT-BCA(V19)

Hướng dẫn thực hiện một số điềi của quy chế quản lý kho vật chứng – Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP của Chính phủ trong lực lượng Công an nhân dân

Thông tư số 06/1998/TT-BCA

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của quy chế quản chế hành chính ban hành kèo theo Nghị định số 31/1997/NĐ-CP của Chính phủ

Thông tư số 05/2006/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 14/2000/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường

Thông tư số 05/1996/TT-BNV(C13)

Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định số 47/1996/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thông tư số 04/2007/TT-BCA

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) của Bộ trưởng Bộ công an hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân

Thông tư số 04/2006/TT-BCA(X13)

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 209/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ trong Công an nhân dân

Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C13)

Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về chứng minh nhân dân

Thông tư số 02/2004/TT-BCA

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP của Chính phủ về quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Thông tư số 02/2001/TT-BCA

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Thông tư số 02/1995/TT-BCA(A18)

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 24/1995/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự nắm 2003