Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Trong đó bao gồm: mã số dự án đầu tư; tên, địa chỉ nhà đầu tư; tên dự án đầu tư; địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; thời hạn hoạt động của dự án… Đây là một văn bản pháp lý quan trọng đối với những người tham gia hoạt động đầu tư. Vì là một dự án đầu tư cho nên khi thực hiện dự án,  vẫn sẽ phát sinh những vẫn đề mà cần phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy thủ tục điều chỉnh được quy định như thế nào?

Hiện nay, theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và dưới sự hướng dẫn của Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư được quy định như sau:

Hồ sơ chuẩn bị:

  1.  Trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi tên dự án, địa chỉ hoặc tên của nhà đầu tư thì cần nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi này.
  1. Trường hợp nhà đầu tư muốn điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có), cần nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với các nội dung trên;
  • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh như:

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

 2. Thời hạn để cơ quan điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1. Trường hợp nhà đầu tư muốn thay đổi tên dự án, địa chỉ hoặc tên của nhà đầu tư thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh.
  1. Trường hợp nhà đầu tư muốn điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có) thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành điều chỉnh.

Trên đây là thủ tục khi muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Quý khách có nhu cần thành lập công ty có vốn nước ngoài xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.luatducchanh.vn

Email: luatsu@luatducchanh.vn

T: 08 66540777

M: 0917.55.52.53 (Ms Thiên Thanh)