Hỏi: Nhờ luật sư cung cấp thủ tục, giấy tờ cần thiết để có thể đổi con dấu mới cho doanh nghiệp.

Trả lời: Nghị định 51/2001/NĐ-BCA về quản lý và sử dụng con dấu, Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP.

Việc đổi con dấu mới cho doanh nghiệp thuộc các trường hợp tại điểm 2.6 tiêu mục 2 mục III thông tư liên tịch 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP.

“Trường hợp con dấu của cơ quan, tổ chức bị mòn, méo, hỏng hoặc trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể tổ chức hoặc kết thúc nhiệm vụ thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó phải nộp con dấu cũ và “Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu” cho cơ quan Công an đã cấp; trường hợp khắc lại con dấu thì chỉ được nhận con dấu mới sau khi đã nộp con dấu cũ và “Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu” đã cấp.”

Thủ tục thực hiện như sau:

1. Nộp con dấu cũ và “Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu” cho cơ quan Công an đã cấp.

2. Kèm theo các giấy tờ để làm con dấu mới:

– Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của các cơ quan, tổ chức (sao y).
– Cơ quan, tổ chức có con dấu cần đổi phải có văn bản đề nghị đổi con dấu và nêu rõ lý do (ký tên, đóng dấu).
– Giấy giới thiệu kèm chứng minh nhân dân (bản chính) của người trực tiếp liên hệ với cơ quan Công an để làm con dấu.

3. Thẩm quyền giải quyết đổi dấu: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội – Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4. Thời hạn cấp: Trong thời gian không qúa 7 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan, tổ chức theo quy định, cơ quan Công an cấp giấy phép khắc dấu và giới thiệu đến cơ sở khắc dấu theo quy định.

Thân ái chào bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty Luật TNHH Đức Chánh

Trụ sở: Số 91 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

Email: luatsu@luatducchanh.vn

Website: www.luatducchanh.vn

Hotline: (08) 66.540.777