Thủ tục ghi chú việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

Hỏi: Tôi đã tổ chức đám cưới với chồng tôi là Việt kiều Úc và sắp tới sẽ đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Chồng tôi trước đây đã ly hôn với vợ cũ là người Úc luôn. Tôi có tìm hiểu thì được biết trường hợp của chúng tôi muốn đăng ký kết hôn thì phải làm thủ tục ghi chú ly hôn cho chồng tôi trước. Xin hỏi thủ tục và thời gian làm thủ tục này mất bao lâu?

Trả lời: Căn cứ Điều 50 Luật Hộ tịch 2014; Mục 2 và mục 3 Chương IV Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch thì Công ty Luật TNHH DC Counsel đưa ra câu trả lời như sau:

Vì chồng bạn là Việt kiều Úc đã ly hôn ở nước ngoài và muốn kết hôn với bạn là người Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (gọi tắt là thủ tục Ghi chú ly hôn).

Hồ sơ gồm:

1. Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài;

2. Bản sao Bản án/Quyết định ly hôn của Toà án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao Bản thoả thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn;

Thủ tục gồm:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ. Nếu việc ghi chú ly hôn không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 37 hoặc không thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Nghị định này thì Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cu.

– Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

Nếu yêu cầu ghi chú ly hôn vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 37 hoặc thuộc trường hợp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 của Nghị đnh này thì Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.

Nếu việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân Cấp xã hoặc Sở Tư pháp thì sau khi ghi chú ly hôn, Phòng Tư pháp gửi thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Sở Tư pháp để ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch; nếu được đăng ký tại cơ quan đại diện thì gửi Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện ghi chú tiếp vào Sổ hộ tịch.

 

Thân ái chào bạn.


2

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ

Contact chị Hạnh